konservesært

savannah

savannah er en sort, der afgiver et højt udbytte, og med en velafbalanceret afila-plante til hovedafgrøder. Ærterne er koncentreret i toppen, hvilket gør sorten nem at høste. Ærten har en høj marktolerance over for blad- og rodsygdomme.

Vigtigste styrker

2-3 bælge pr. nodie med 7-8 mellemstore ærter koncentreret i toppen

Ensartet form og farve med middel AIS-værdi

God marktolerance over for blad- og rodsygdomme - Middel resistens over for ægte meldug og PEMV

Sortens ydeevne

Bladtype Afila
Modenhed i dage (+/-Avola) 4
Varmeenheder 750
1. Blomstring på Nodie 10
Plantehøjde (cm) 56
Bælg/stilk 2-3
Ærter/bælg 7-8
Procentfordeling
ved 100 TR (i %)
○ VF - 5 - 7,5 0
○ F - 8,5 - 8,75 25
○ M - 8,75 - 10,2 50
○ L - >10,2 25
Sygdomsresistens Fusarium wilt 1

Overskrift

Definitionen af sygdomsreaktioner er baseret på anvisningerne fra ISF in 2012.

Høj modstandsdygtighed (HR*): Sorter, som i høj grad hæmmer vækst og udvikling af bestemte sygdomme sammenlignet med mere modtagelige sorter. Disse sorter kan udvise symptomer vise tegn på skader ved højt smittetryk. 

Middel modstandsdygtighed (IR*): Arter, som hæmmer vækst og udvikling af bestemte sygdomsangreb, men som udviser flere symptomer og tegn på skade sammenlignet med sorter med høj modstandsdygtighed. Middelresistente sorter udviser mindre alvorlige symptomer og tegn på skader end mere modtagelige sorter under samme miljøpåvirkninger og sygdomsbelastning.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. Pisi races 1, 2, 5, 6

PM: Ægte meldug (Erysiphe pisi)

En: Ærte-enationsmosaikvirus

Strube Scandinavia ApS - Danmark: Lars Andersen
Strube Scandinavia ApS

Lars Andersen

Kidnakken 11

4930 Maribo

Danmark