konservesært

naches

naches er en stabil ært af afila-typen til den sene sæson. Denne sort belastes ikke af varme og tørke. naches har en veldokumenteret ydeevne på tværs af forskellige miljøer.

Vigtigste styrker

Tredobbelt bælg med 8-9 ensartede mellemstore ærter med middel AIS-værdi

Middel resistens over for ægte meldug

Langsomtvoksende plante med en stærk stængel og fremragende bælgsætning i toppen

Sortens ydeevne

Bladtype Afila
Modenhed i dage (+/-Avola) 14
Varmeenheder 910
1. Blomstring på Nodie 16
Plantehøjde (cm) 55
Bælg/stilk 3
Ærter/bælg 8-9
Procentfordeling
ved 100 TR (i %)
○ VF - 5 - 7,5 0
○ F - 8,5 - 8,75 25
○ M - 8,75 - 10,2 55
○ L - >10,2 20
Sygdomsresistens Fusarium wilt 1, 2, 5
Sygdomsresistens Ægte meldug IR - Medium/almindelig resistens

Overskrift

Definitionen af sygdomsreaktioner er baseret på anvisningerne fra ISF in 2012.

Høj modstandsdygtighed (HR*): Sorter, som i høj grad hæmmer vækst og udvikling af bestemte sygdomme sammenlignet med mere modtagelige sorter. Disse sorter kan udvise symptomer vise tegn på skader ved højt smittetryk. 

Middel modstandsdygtighed (IR*): Arter, som hæmmer vækst og udvikling af bestemte sygdomsangreb, men som udviser flere symptomer og tegn på skade sammenlignet med sorter med høj modstandsdygtighed. Middelresistente sorter udviser mindre alvorlige symptomer og tegn på skader end mere modtagelige sorter under samme miljøpåvirkninger og sygdomsbelastning.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. Pisi races 1, 2, 5, 6

PM: Ægte meldug (Erysiphe pisi)

En: Ærte-enationsmosaikvirus

Strube Scandinavia ApS - Danmark: Lars Andersen
Strube Scandinavia ApS

Lars Andersen

Kidnakken 11

4930 Maribo

Danmark