konservesært

ambler

Denne tidlige sort af afila-typen CS455AF er både meget stabil og jævn. Takket være det stærke rodsystem kan ambler tåle en høj belastning ved rodsygdomme. Sorten anvendes af både fabrikker og landmænd.

Vigtigste styrker

Bælge i toppen, nem at høste

Stærkt rodsystem

Fremragende sort til fabrikker og landmænd

Sortens ydeevne

Bladtype Afila
Modenhed i dage (+/-Avola) 2
Varmeenheder 715
1. Blomstring på Nodie 10
Plantehøjde (cm) 50
Bælg/stilk 2
Ærter/bælg 8
Procentfordeling
ved 100 TR (i %)
○ VF - 5 - 7,5 0
○ F - 8,5 - 8,75 20
○ M - 8,75 - 10,2 60
○ L - >10,2 20
Sygdomsresistens Fusarium wilt 1, 2

Overskrift

Definitionen af sygdomsreaktioner er baseret på anvisningerne fra ISF in 2012.

Høj modstandsdygtighed (HR*): Sorter, som i høj grad hæmmer vækst og udvikling af bestemte sygdomme sammenlignet med mere modtagelige sorter. Disse sorter kan udvise symptomer vise tegn på skader ved højt smittetryk. 

Middel modstandsdygtighed (IR*): Arter, som hæmmer vækst og udvikling af bestemte sygdomsangreb, men som udviser flere symptomer og tegn på skade sammenlignet med sorter med høj modstandsdygtighed. Middelresistente sorter udviser mindre alvorlige symptomer og tegn på skader end mere modtagelige sorter under samme miljøpåvirkninger og sygdomsbelastning.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. Pisi races 1, 2, 5, 6

PM: Ægte meldug (Erysiphe pisi)

En: Ærte-enationsmosaikvirus

Strube Scandinavia ApS - Danmark: Lars Andersen
Strube Scandinavia ApS

Lars Andersen

Kidnakken 11

4930 Maribo

Danmark