Udržitelné, na budoucnost orientované, založené na partnerství.

Zemědělství čelí velkým výzvám. Chceme s farmáři pracovat ruku v ruce, abychom zajistili jejich udržitelný a ekonomický úspěch.

Každý projekt, akce nebo kampaň, která se věnuje zejména udržitelnosti a ochraně zdrojů v zemědělství, je zahrnuta pod značku VisionBlue®.

Udržitelné, na budoucnost orientované, založené na partnerství.

Zde je klíčem šlechtění rostlin orientované na praxi a udržitelnost, které mimo jiné vyvíjí odrůdy se silnou odolností a vitalitou. Tyto odrůdy jsou odolné vůči chorobám, které se vyskytují ve  vašich regionech. Můžete tím snížit používání pesticidů.Také neustále optimalizujeme kvalitu osiva pomocí inovativních testovacích postupů a analytických metod. Nabídku našich služeb doplňuje tým odborných konzultantů, kteří vám poskytnou rady týkající se odrůd a pěstování v konkrétních oblastech. U společnosti Strube se můžete spolehnout na jednu věc: naše osivo má vynikající kvalitu a zajišťuje vysoké výnosy s nejlepšími vlastnostmi. Pro váš udržitelný, ekonomický úspěch.

productimage general

Vše pro váš zisk.

Nabízíme prvotřídní osiva. Silné, výkonné, odolné odrůdy, které přesvědčí svou vitalitou a spolehlivostí. Mezi naše produkty v současné době patří cukrová řepa, pšenice, slunečnice, konzervárenský hrášek a sladká kukuřice. Tato vysoce kvalitní produktová řada zahrnuje 256 odrůd pro každou pěstitelskou oblast. A především zajišťuje jednu věc: maximální výnos v nejlepší kvalitě. Aby to tak zůstalo i v budoucnosti, používáme nejnovější metody ve šlechtění a výběru. Výsledkem jsou vysoce silné a adaptované odolnosti a tolerance přizpůsobené místu, které vzdorují změně klimatu a vyžadují co nejméně ochranu rostlin.

Zjistěte více o našich prvotřídních osivech.

 

Doporučení od našich zákazníků

Johanes von Laer. Majitel podniku, Ingeleben- Dolní Sasko, Německo

Johanes von Laer

Majitel podniku, Ingeleben- Dolní Sasko, Německo

 

„Odrůdy ozimé pšenice od společnosti Strube mají vlastnosti, které z nich činí ideální volbu pro mou farmu. Odrůdy jsou rozmanité, zdravé a mají vysoký výnosový potenciál. To mi dává extra flexibilitu a jistotu, že odolnosti odrůd jsou regionálně ověřeny.”

Pěstitel Reinhard Unverzagt a dcera Svenja ze Groß Lafferde

Reinhard Unverzagt se svou dcerou Svenjou

Pěstitelé z Groß Lafferde, Dolní Sasko, Německo

 

"Nová odrůda cukrové řepy Orpheus plní svůj slib: je zdravá od kořene po list."

Bujné listy Orfea jsou na našich polích poutačem."

productimage general

Pokrok prostřednictvím výzkumu.

Vysoce výkonné odrůdy a nejvyšší kvalita osiva jsou pro nás důležité. Proto neustále vyvíjíme inovativní zkušební postupy a analytické metody, abychom neustále zlepšovali kvalitu osiva. Používáme širokou škálu technik: dvourozměrné rentgenové záření, mikro-počítačovou tomografii, laserový světelný paprsek a blízké infračervené spektrální měření (NIRS). Naše inovativní síla však daleko přesahuje pouhý výzkum kvality osiva. Spoléháme také na digitální technologie a robotiku, abychom přispěli k efektivnímu a udržitelnému hospodaření na zemědělské půdě.

Naše novinky najdete zde.

Dr. Michael Stange

Šlechtitel Dr. Michael Stange

Vedoucí šlechtitel cukrové řepy

 

"Změna klimatu má pro nás šlechtitele velký význam." Vyšší teploty a nedostatek srážek znamenají pro cukrovku stres. Stres způsobuje náchylnost k novým škůdcům. Kromě šlechtitelských cílů, které zvyšují výnos a další vlastnosti důležité pro zpracování cukrové řepy, klademe zvláštní důraz na šlechtění tolerance a odolnosti.

 

Odrůdy, které se obzvlášť dobře vypořádávají s novými chorobami, novými škůdci nebo suchem, jsou jednoznačně budoucími odrůdami."

Šlechtitel Dr Mario Gils

Vedoucí šlechtitel pšenice

 

"Pokud se podíváme do budoucnosti, je jasné, že šlechtení musí reagovat na zcela nové výzvy. Zvyšující se výskyt období sucha nebo extrémních srážek představuje pro pěstování pšenice nové a obtížně předvídatelné výzvy. Sociální a politické rámcové podmínky vyžadují, aby zemědělec vyráběl vysoce kvalitní potraviny za udržitelných a ekologických výrobních podmínek. Naše šlechtitelské úsilí se zaměřuje na produkování takových odrůd našim zákazníkům nyní i v budoucnosti."

productimage general

Vždy po vašem boku.

Podporovat vás našimi zkušenostmi a odbornými znalostmi je pro nás nesmírně důležité. Náš tým odborníků se skládá ze zemědělců a zemědělských inženýrů, kteří vám poskytnou komplexní informace ohledně kvality osiva, odrůd a udržitelného pěstování specifického pro daný region. K tomu se nespoléhají pouze na své vlastní zkušenosti, ale také na výsledky četných polních pokusů firmy Strube, například pokusů s různými termíny setí a sklizní nebo s novými odrůdami.

Zjistěte více o našich odbornostech a službách.

Dialog s budoucností!

Zní to slibně? To ano!

Kontaktujte nás a pomozte nám posílit naše úspěšné partnerství do budoucna!