Strube Saatzucht Zuckerrübe Sorten

neruda

N - typ

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k háďátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký. Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni. Odrůda je odlišná, uniformní, stálá a má užitnou hodnotu ve smyslu § 26 odst. 3 až 6 zákona, navržený název vyhovuje požadavkům § 27 zákona a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem. Užitná hodnota je dána v systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému kombinací vysokého výnosu polarizačního cukru a vysokého výnosu rafinády, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami cukrovky zřejmým přínosem.

klíčové silné stránky

diploidní odrůda

tolerantní k rizománii

N typu

Popis odrůdy

Tolerance/Rezistence rezistence - rizománie, tolerance - háďátko řepné
typ N
výnos cukru vysoká
Zvláštnosti Konstantní výkon v případě napadení háďátky
rok registrace 2016

Mohlo by vás zajímat

O nás

Kdo jsme a co nás pohání: Zajímavá fakta o Strube.

Výzkum

s využitím moderních technologií můžeme vyvinout zdravé a efektivní odrůdy.

Mediální centrum

Strube multimedia: zde najdete fotografie, brožury, videa a mnoho dalšího.