Strube Saatzucht Zuckerrübe Sorten

jagger

N/C - typ

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi nízký až ízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký až nízký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký. Odrůda vhodná k rané až středně pozdní sklizni. Odrůda je odlišná, uniformní, stálá a má užitnou hodnotu ve smyslu § 26 odst. 3 až 6 zákona, navržený název vyhovuje požadavkům § 27 zákona a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem. Užitná hodnota je dána v systému pěstování bez fungicidního ošetření vysokým výnosem rafinády, v systému pěstování s fungicidním ošetřením kombinací vysokého výnosu polarizačního cukru, vysokou výtěžností rafinády a vysokým až velmi vysokým výnosem rafinády, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami cukrovky zřejmým přínosem.

klíčové silné stránky

Jagger je diploidní odrůda

tolerantní k rizománii

NC typu

Popis odrůdy

Tolerance/Rezistence rezistence - rizománie
typ N/C
výnos cukru vysoká
Zvláštnosti stabilní výnos
rok registrace 2015

Mohlo by vás zajímat

O nás

Kdo jsme a co nás pohání: Zajímavá fakta o Strube.

Výzkum

s využitím moderních technologií můžeme vyvinout zdravé a efektivní odrůdy.

Mediální centrum

Strube multimedia: zde najdete fotografie, brožury, videa a mnoho dalšího.