Strube Saatzucht Zuckerrübe Sorten

freddie

N/C - typ

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký. Odrůda vhodná k rané až velmi rané sklizni. Odrůda je odlišná, uniformní, stálá a má užitnou hodnotu ve smyslu § 26 odst. 3 až 6 zákona, navržený název vyhovuje požadavkům § 27 zákona a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem. Užitná hodnota je dána v systému pěstování bez fungicidního ošetření kombinací vysoké cukernatosti a vysoké výtěžnosti rafinády, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami cukrovky zřejmým přínosem.

klíčové silné stránky

diploidní odrůda

tolerantní k rizománii a cerkosporióze

NC-C typu

Popis odrůdy

Tolerance/Rezistence tolerance - cerkosporioza, rezistence - rizománie
typ N/C
výnos cukru velice vysoká
Zvláštnosti dobré zdraví listů
rok registrace 2016

Mohlo by vás zajímat

O nás

Kdo jsme a co nás pohání: Zajímavá fakta o Strube.

Výzkum

s využitím moderních technologií můžeme vyvinout zdravé a efektivní odrůdy.

Mediální centrum

Strube multimedia: zde najdete fotografie, brožury, videa a mnoho dalšího.