Strube Saatzucht Zuckerrübe Sorten

brian

N - typ

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký až nízký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi nízký až nízký, obsah škodlivého dusíku nízký. Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni. Odrůda je odlišná, uniformní, stálá a má užitnou hodnotu ve smyslu § 26 odst. 3 až 6 zákona, navržený název vyhovuje požadavkům § 27 zákona a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem. Užitná hodnota je dána v systému pěstování bez fungicidního ošetření i v systému pěstování s fungicidním ošetřením vysokým výnosem rafinády, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami cukrovky zřejmým přínosem.

klíčové silné stránky

Brian je diploidní odrůda

tolerantní k rizománii a cerkosporióze

N typu

Popis odrůdy

Tolerance/Rezistence tolerance - cerkosporioza, rezistence - rizománie
typ N
výnos cukru velice vysoká
Zvláštnosti dobrá tolerance k cercosporiosis
rok registrace 2015

Mohlo by vás zajímat

O nás

Kdo jsme a co nás pohání: Zajímavá fakta o Strube.

Výzkum

s využitím moderních technologií můžeme vyvinout zdravé a efektivní odrůdy.

Mediální centrum

Strube multimedia: zde najdete fotografie, brožury, videa a mnoho dalšího.